Cilj

Je pruziti standarde za razmjenu, rukovanje i uvezivanje podataka koji su potrebni za pruzanje klinicke njege pacijentima, kao i da omoguci rukovodjenje, raspolaganje i procjenu zdravstvenih usluga u sklopu efikasnjieg rada zdravstvene institucije.

Misija

Misija je biti drustveni servis u domenu HL7 edukacije i pruzanje kvalitetnih usluga drustvu u kojem djelujemo na nacin pomnog osmisljavanja i rada na projekatima od drustvenog znacaja.

HL7 BiH

HL7 BIH, kao i HL7 Inc, bazira se na dobrovoljnom radu strucnjaka iz razlicitih sfera primjene informatike u zdravstvu, pocevsi od korisnika, vlasnika sustava, studenata, do institucija, dobavljaca i implementatora rjesenja.